Velkommen til
Tony Keramikk

Til minne om en enestående
person og kunstner…

Denne siden er dedikert å minnes kunstner og keramiker Anthony Andersens (Tony) og hans livslange produksjon av figurer, relieffer og brukskunst i tekst og bilder.